Przekaż nam 1% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 220 518 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Kluby zdrowia - Pomoc osobom bezrobotnym

Pomoc osobom bezrobotnymByłeś kiedyś bez pracy, bez pieniędzy? Strach przed jutrem ściskał Ci gardło, a ludzie zadawali kłopotliwe pytania: Gdzie pracujesz? Ile zarabiasz? Niby zwykłe, „dyżurne” tematy, a jednak sprawiały ból… Bezrobotni czują się nieprzydatni i spychani poza nawias społeczny.
Dzięki Twojemu wsparciu możemy prowadzić internetowe pośrednictwo pracy i poradnictwo psychologiczne. Ta pomoc pozwala bezrobotnym zrobić pierwszy krok…

Zachęcamy do skorzystania z szybkiego przelewu on-line.

Bezrobocie jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych-gospodarczych. Pociąga za sobą wymierne skutki ekonomiczne. Zmusza bowiem państwo do przeznaczenia dużej części środków publicznych na zasiłki i inną pomoc społeczną dla bezrobotnych oraz zaniża dochody budżetu: bezrobotni nie płacą podatków dochodowych, mniejsza jest też ich konsumpcja (dodatkowo zatem powodują spadek innych wpływów podatkowych, np. z tytułu podatków pośrednich). Brak pracy zmusza często, zwłaszcza osoby młode, bardzo dobrze wykształcone, do wyjazdu z kraju, ograniczając w ten sposób, szczególnie w dalszej perspektywie, możliwości rozwoju gospodarki krajowej. Niesie też ze sobą – i to daleko poważniejsze – skutki społeczne. Bo przecież bezrobocie nie oznacza tylko pogorszenia standardu materialnego osoby bezrobotnej i jego rodziny, ale przede wszystkim postępującą izolację społeczną (ograniczenie czy nawet zaniechanie uczestnictwa w życiu społecznym), obniżenie samooceny, narastające poczucie bezsilności, konflikty wewnątrzrodzinne i patologizację tej podstawionej komórki społecznej, która stopniowo przestaje spełniać swoje podstawowe funkcje. A są to problemy wielkiej wagi choćby dlatego, że w takich rodzinach owo złe nastawienie do siebie i do życia, nieumiejętność radzenia sobie w społeczeństwie i w konsekwencji biedę niejako się „dziedziczy”.

W jaki sposób pomagamy

Chrześcijańska Służba Charytatywna podejmuje szereg inicjatyw, aby choć w części zaradzić bezrobociu:

  • Internetowy serwis pośrednictwa pracy
  • staże absolwenckie i nie tylko
  • wolontariat

Osoby, które zakończyły edukację, ale nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego, nie są poszukiwaną grupą zawodową (z wyjątkiem niektórych specjalności). Wymagają one długiego szkolenia i przyuczania. W tym okresie cechuje je mała produktywność.
Z tego powodu absolwenci często nie mogą znaleźć pracy, nawet jeśli istnieje popyt na pracowników w danej branży. W związku z tym proponujemy staże absolwenckie dające szansę na poszerzanie i pogłębianie swoich kwalifikacji zawodowych.

Wysokie bezrobocie rodzi zainteresowanie elastycznymi formami pracy. Dlatego też proponujemy wolontariat jako element indywidualnego planu działania osoby bezrobotnej i poszukującej pracy, zawieranego z doradcą zawodowym.

Na co przeznaczamy darowizny na pomoc osobom bezrobotnym

Wpłaty na pomoc bezrobotnym posłużą rozwój projektów służących usamodzielnieniu osób bezrobotnych.

 

Poznaj wszystkie nasze projekty!

Z roku na rok staramy się powiększać zakres naszych działań oraz ilość osób, do których docieramy z pomocą. Zobacz, jak to robimy.

więcej
Chrześcijańska Służba Charytatywna
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
Telefon:
(22) 31 31 425
E-mail:
biuro@bliskoserca.pl
Facebook
YouTube
Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij