Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

KRS

Pomoc osobom bezrobotnym

Pomoc osobom bezrobotnym

Byłeś kiedyś bez pracy, bez pieniędzy? Strach przed jutrem ściskał Ci gardło, a ludzie zadawali kłopotliwe pytania: Gdzie pracujesz? Ile zarabiasz? Niby zwykłe, „dyżurne” tematy, a jednak sprawiały ból…
Bezrobotni czują się nieprzydatni i spychani poza nawias społeczny.
Dzięki Twojemu wsparciu prowadzimy internetowe pośrednictwo pracy i poradnictwo psychologiczne.
Ta pomoc pozwala bezrobotnym zrobić pierwszy krok…

Bezrobocie jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych-gospodarczych. Pociąga za sobą wymierne skutki ekonomiczne. Zmusza bowiem państwo do przeznaczenia dużej części środków publicznych na zasiłki i inną pomoc społeczną dla bezrobotnych oraz zaniża dochody budżetu: bezrobotni nie płacą podatków dochodowych, mniejsza jest też ich konsumpcja (dodatkowo zatem powodują spadek innych wpływów podatkowych, np. z tytułu podatków pośrednich). Brak pracy zmusza często, zwłaszcza osoby młode, bardzo dobrze wykształcone, do wyjazdu z kraju, ograniczając w ten sposób, szczególnie w dalszej perspektywie, możliwości rozwoju gospodarki krajowej. Niesie też ze sobą – i to daleko poważniejsze – skutki społeczne. Bo przecież bezrobocie nie oznacza tylko pogorszenia standardu materialnego osoby bezrobotnej i jego rodziny, ale przede wszystkim postępującą izolację społeczną (ograniczenie czy nawet zaniechanie uczestnictwa w życiu społecznym), obniżenie samooceny, narastające poczucie bezsilności, konflikty wewnątrzrodzinne i patologizację tej podstawionej komórki społecznej, która stopniowo przestaje spełniać swoje podstawowe funkcje. A są to problemy wielkiej wagi choćby dlatego, że w takich rodzinach owo złe nastawienie do siebie i do życia, nieumiejętność radzenia sobie w społeczeństwie i w konsekwencji biedę niejako się „dziedziczy”.

W jaki sposób pomagamy

Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) podejmuje szereg inicjatyw, aby choć w części zaradzić bezrobociu:

  • Bank Pracy – internetowy serwis pośrednictwa pracy
  • staże absolwenckie i nie tylko
  • wolontariat.

Bank Pracy, nasz internetowy serwis pośrednictwa pracy (www.bankpracy.pl), działa od 1993 roku. Internauta znajdzie tam oferty pracy, staży i praktyk w kraju i za granicą, akty prawne dotyczące zatrudnienia, porady: jak napisać CV, list motywacyjny, biznes-plan itp. Pracodawcy mają możliwość zamieszczenia na nim ofert pracy, a bezrobotni – swojego CV. Każdy zainteresowany konsultacjami z psycholog może skorzystać z formularza psycholog-on line. Wszystkie te usługi świadczymy bezpłatnie.

Osoby, które zakończyły edukację, ale nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego, nie są poszukiwaną grupą zawodową (z wyjątkiem niektórych specjalności). Wymagają one długiego szkolenia i przyuczania. W tym okresie cechuje je mała produktywność.

Z tego powodu absolwenci często nie mogą znaleźć pracy, nawet jeśli istnieje popyt na pracowników w danej branży. W związku z tym proponujemy staże absolwenckie dające szansę na poszerzanie i pogłębianie swoich kwalifikacji zawodowych.

Wysokie bezrobocie rodzi zainteresowanie elastycznymi formami pracy. Dlatego też proponujemy wolontariat jako element indywidualnego planu działania osoby bezrobotnej oraz poszukującej pracy, zawieranego z doradcą zawodowym.

Na co przeznaczamy darowizny na pomoc osobom bezrobotnym

Wpłaty na pomoc bezrobotnym posłużą na przebudowę, rozwój i obsługę Banku Pracy, przede wszystkim na promocję serwisu i pozyskiwanie ofert pracy.

Przewiń w górę ^

Zgłoś uwagę do strony

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij